A teacher, Sakiko Kurata (Yuki Kazamatsuri), receiv...">